فضیلت های اخلاقی؛ گنجینه ای از داستان های کوتاه جهان

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

این کتاب راهنمای چگونه رسیدن به فضایل اخلاقی است. کاری که متاسفانه بسیاری از والدین و معلمین در حال حاضر انجام نمی دهند، تعالیم اخلاقی کودکان و نوجوانان از طریق مثال های عینی و شخصیت های مورد علاقه آنها و این کتاب امیدوار است انجامش را میسر سازد.

آنچه این کتاب ارائه می دهد چکیده ای از داستان ها و مقالات مهم از گنجینه عظیم تاریخی و ادبی است که مخاطب آن کودکان و نوجوانان هستند.

این کتاب دورانی را، نه چندان دور به خاطر می آورد که بدیهیات همانا درستی ها و فضیلت های اخلاقی بودند. از این رو نوعی پادزهر است برای انحراف ها و گمراهی های دوره ای که ما در آن زندگی می کنیم. 

امیدواریم که پدر و مادرها با خواندن این کتاب برای فرزندانشان یا با فرزندانشان، کشف کنند که این کتاب درک آنها و درک فرزندان آنها را از زندگی و اخلاقیات عمیق تر و وسیع ترخواهد کرد.

این فضیلت ها در ۹ جلد جداگانه تنظیم شده و هر کتاب حاوی مطالبی برای تشویق و تعلیم یکی از فضایل مهم اخلاقی است. کتاب اول مشوق شفقت و مهربانی است؛ کتاب دوم مجموعه ای از داستان های کوتاه درباره شناخت مسئولیت، اهمیت آشنایی با آن و لزوم قبول آن است؛ کتاب چهارم اهمیت صداقت و شرافتمندی را روشن می کند؛ کتاب پنجم درباره شجاعت است و نشان می دهد ترس و شجاعت هر دو در جای خود پسندیده و لازم هستند؛ کتاب ششم درس وفاداری به ما می آموزد؛ کتاب هفتم درباره خویشتن داری و انضباط شخصی است؛ کتاب هشتم اهمیت کار را شرح می دهد؛ و نهایتا کتاب نهم مشوق پشتکار و پایداری در امور زندگی است.

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده {گردآورنده و ویراستار}: ویلیام بنت

مترجم {ترجمه، گزینش و اقتباس}: علی بهفروز

ویراستار: زهرا طالبی حسینی، سید خلیل حسینی عطار

تصویرگر: فرهاد آرام

انتشارات: مشهد، انتشارات مرندیز، ۱۳۹۵

تعداد صفحه: ۷۲۳

قطع: رقعی