بینش استراتژیک، آمریکا و بحران قدرت جهانی

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان «بینش راهبری آمریکا و بحران قدرت جهانی» و سپس تحت عنوان «چشم انداز استراتژیک آمریکا و بحران قدرت جهانی» توسط ناشران و مترجمان مختلف ترجمه شده است.

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: زبیگنیو برژنیسکی

مترجم: دکتر علی بهفروز

انتشارات: صمدیه تهران

تعداد صفحه: ۲۷۷

قطع: 

زبیگنیو برژنیسکی علی بهفروز بینش استراتژیک آمریکا و بحران قدرت جهانی