تاملات تنهایی، سخنانی از مادرترزا، بودا و باگوان راجنیش

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

در هر حال شاید جدی گرفتن برخی از آموزه‌های اخلاقی و تعلیمات ساده و همگانی بودا کاری باشد قابل تامل. در دنیایی این چنین مادی و این چنین فردی، که خودخواهی و غرور و یاس و بدبینی بیداد می‌کند؛ دنیایی این چنین سرد و سیاه که با بحران اخلاقی روبه‌رو است، اگر آموزه‌های اخلاقی بودا بتواند در زندگی انسان امروزی تغییر ایجاد کند، درد و رنج انسان‌ها را کاهش و به زندگی‌شان معنایی دیگر بخشد و اگر تنها یک نفر از این رهگذز سود برد، آن‌گاه مترجم، مولف و ناشر اجر خود را دریافته‌اند.

مشاهده پیشگفتار کتاب 

مشخصات کتاب

گردآورنده: علی بهفروز

ویراستاران: زهرا طالبی حسینی، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: نشر محقق، چاپخانه آسمان، مشهد

تعداد صفحه: ۳۴۹

قطع: رقعی

تاملات تنهایی مادر ترزا باگوان راجنیش