خواندنیها، مجموعه مقالات

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

 این مقالات برای اولین بار است که در یک مجموعه به چاپ می رسد، هریک از این مقالات در طول پنجاه سال گذشته به دلیل ضرورت روز و در پاسخ به پرسشهایی که دانشجویان و جوانان مطرح کرده اند نوشته شده است. نگاهی به عنوان مقالات نشان خواهد داد که هر مقاله با هدفی مشخص نوشته شده و پاسخگوی یکی از مسایل روز بوده است.

گرچه می توانیم این مقالات را در گروههای تاریخی، فلسفی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی مرتب کنیم ولی از انجام این کار خودداری کردیم تا خواننده خود با خواندن هر مقاله بتواند آن را در گروهی خاص قرار دهد. در پیشگفتار کتاب توضیح مختصری درباره هریک از این مقالات آمده است تا خواننده مقاله مورد نظر خود را به راحتی یافته و مطالعه کند.

 مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: علی بهفروز

ویراستار: زهرا طالبی اصفهانی، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: محقق، چاپخانه آسمان، مشهد

تعداد صفحه: ۶۰۰

قطع: رقعی

خواندنی ها مجموعه مقالات دکتر علی بهفروز