زندگی و جهان اینشتین

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

زندگی و جهان اینشتین

مشخصات کتاب

نویسنده: والتر ایساکسن

مترجم: علی بهفروز

ویراستار: فرشاد رضوان

انتشارات: دانشگاه تهران

تعداد صفحه: ۷۰۰

قطع: وزیری

زندگی و جهان اینشتین والتر ایساکسن دکتر علی بهفروز