ساختار داده ها و طرح و تحلیل الگوریتم ها

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: علی بهفروز

ویراستار: زهرا طالبی اصفهانی

انتشارات: آینده دانش، تهران

تعداد صفحه: ۳۹۶

قطع: وزیری

ساختار داده ها و طرح و تحلیل الگوریتم ها دکتر علی بهفروز