فغان یک زن افغان

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

فعان یک زن افغان؛ سرگذشت اخیر افغانستان

پروین در قالب داستان زندگی خودش به گزارش تاریخ سیاسی افغانستان، از شروع حکومن جمهوری و برکناری طاهر شاه در سال ۱۹۷۳ تا حمله آمریکا به افغانستان و برکناری طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ میلادی می پردازد. او با شفافیت کامل و بی طرفانه پرده از روی جنایات گروه هایی مانند مجاهدین، طالبان و .. و همچنین دولت شوروی بر می دارد و سیاست غرب و جنایات هولناک آمریکا را در طول همین دوره مرور می کند.

اینکه چرا یک خواننده ایرانی باید این کتاب را بخواند پرسشی است منطقی این کتاب در مجموع تحلیلی است از سیاست غرب در خاورمیانه که با شروع حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق علنی گشت. دنباله این سیاست در سوریه، مصر، لیبی و اخیرا یمن به اجرا درآمده است. متاسفانه این سیاست ادامه دارد و این می تواند دلیل خوبی برای خواندن این کتاب باشد.

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: علی بهفروز

مترجم: –

ویراستار: زهرا طالبی حسینی، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: مولف، چاپخانه آسمان مشهد

تعداد صفحه: ۳۱۵

قطع: 

فغان یک زن افغان سرگذشت اخیر افغانستان دکتر علی بهفروز