مرده ریگ شوم

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

مرگ غنی مقدمه جنگ وارث است       رحمت بر آن کسی که بمرد و کفن نداشت

مشخصات کتاب

نویسنده: علی بهفروز

ویراستار: زهرا طالبی اصفهانی، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: ،محقق، چاپخانه آسمان، مشهد

تعداد صفحه: ۱۲۸

قطع: رقعی

مرده ریگ شوم علی بهفروز