مرض قند (دیابت)

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

۱۷۰ پرسش و پاسخ برای بهتر زیستن بیماران مبتلا به مرض قند (دیابت) 

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: انجمن دیابت آمریکا

مترجم: علی بهفروز

طرح جلد: گروه طراحان پنجره 

انتشارات: صمدیه 

تعداد صفحه: ۱۵۶

قطع: رقعی

مرض قند دیابت دکتر علی بهفروز