منطق ریاضی و کاربرد آن در علوم کامپیوتر

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

منطق ریاضی و کاربرد آن در علوم کامپیوتر 

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: دکتر علی بهفروز

انتشارات: آینده دانش

تعداد صفحه: ۳۱۲

قطع: وزیری

منطق ریاضی و کاربرد آن در علوم کامپیوتر دکتر علی بهفروز