وداع با حقیقت

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

من، شما، سیارات، ستارگان و بیش از ۲۰۰ میلیارد کهکشان و همه آن چه را که بشر تا کنون توانسته در عمق ده ها میلیارد سال نوری در فضا به وجودشان پی ببرد، همه با هم کمتر از ۵ درصد کل جهان را تشکیل می دهند و هنوز بیش از ۹۵ درصد کل جهان ناشناخته مانده است. همه آن چه را که ما جهان می نامیم، چه ۵ درصد شناخته شده اش و چه ۹۵ درصد ناشناخته اش، از ذرات زیراتمی مانند کوارد ها، پادکوآرک ها، فوتون ها، نوترینوها، ذرات حامل نیرو، ذرات تشکیل دهنده ماده تاریک و ندرژی تاریک (که هنوز آنها را نمی شناسیم) و غیره، تشکیل شده است. لذا برای شناخت جهان، اولین قدم آشنایی با فیزیک ذرات است. امروز بسیاری از فیزیکدانان و منجمین باور دارند که مدل استاندارد فیزیک ذرات، موفق ترین و علمی ترین مدل مطالعه جهان می باشد.

جیم باگوت در این کتاب دو نقطه نظر از کیهان شناسی را در دو قسمت مطرح کرده است. قسمت اول (فصل ۲ تا ۶) که عنوان آن را روایت مجاز گذاشته، مدل استاندارد فیزیک ذرات را با جزئیات تاریخ توسعه آن بحث کرده است. در قسمت دوم (فصل ۷ تا ۱۱) که عنوان آن را فریب بزرگ گذاشته، نظریه ها و مدل های دیگری از کیهان شناسی، مانند نظریه ریسمان و ابر ریسمانف نظریه ابر متقارن، اصل کیهان شناسی انسان نگر، نظریه دنیاهای چندگانه و چند جهانی، جهان های موازی و بران ها را بحث کرده است. مولف، مدل استاندارد را نظریه ای علمی و متکی بر آزمایش می داند و آن چه را که در قسمت دوم بحث کرده، افسانه ای، متافیزیکی، آزمون نشده و غیر علمی می خواند. اما او نتیجه گیری نهایی را به عهده خواننده گذاشته است. این کتاب «حقیقت مجاز» جهن قابل رویت از دیدگاه مدل استاندارد فیزیک ذرات و واقعیت نظریه های جهان شناسی دیگر را، پیش روی خواننده می گذارد.

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: جیم باگوت

مترجم: علی بهفروز

ویراستار: –

انتشارات: شرکت سهامی انتشار

تعداد صفحه: ۴۷۳

قطع: رقعی

وداع با حقیقت دکتر علی بهفروز فیزیک