پوشه داری یا نه؟ و چند داستان دیگر

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

مجموعه داستان

مشخصات کتاب

مولف: علی بهفروز

ویراستار: زهرا طالبی اصفهانی، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: محقق، چاپخانه آسمان، مشهد

تعداد صفحه: ۳۸۶

قطع: رقعی

پوشه داری یا نه و چند داستان دیگر دکتر علی بهفروز