چشم انداز زندگی در یک آمریکای سوسیالیست

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

کتاب چشم انداز زندگی در یک آمریکای سوسیالیست 

مشخصات کتاب

نویسنده: فرانسیس گلدین، دبی اسمیت، مایکل استیون اسمیت

مترجم: علی بهفروز

طراح جلد: باسم رسام

انتشارات: صمدیه، تهران

تعداد صفحه: ۳۱۳  

قطع: رقعی

چشم انداز زندگی در یک آمریکای سوسیالیست دکتر علی بهفروز