کلمات اینشتین

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

کلمات اینشتین 

انتخاب از کتاب اصلی ترین گفته های اینشتین

مشخصات کتاب

جمع آوری و ویراستاری: آلیس کالاپرایس

انتخاب و ترجمه: علی بهفروز

ویراستار: سید خلیل حسینی عطار، علیرضا هویدافرد

انتشارات: ترانه، مشهد

تعداد صفحه: ۱۰۳ 

قطع: رقعی

کلمات اینشتین دکتر علی بهفروز اصلی ترین گفته های اینشتین