۳۶۵ روز با بودا

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

در هر حال شاید جدی گرفتن برخی از آموزه‌های اخلاقی و تعلیمات ساده و همگانی بودا کاری باشد قابل تامل. در دنیایی این چنین مادی و این چنین فردی، که خودخواهی و غرور و یاس و بدبینی بیداد می‌کند؛ دنیایی این چنین سرد و سیاه که با بحران اخلاقی روبه‌رو است، اگر آموزه‌های اخلاقی بودا بتواند در زندگی انسان امروزی تغییر ایجاد کند، درد و رنج انسان‌ها را کاهش و به زندگی‌شان معنایی دیگر بخشد و اگر تنها یک نفر از این رهگذز سود برد، آن‌گاه مترجم، مولف و ناشر اجر خود را دریافته‌اند.

مشخصات کتاب

نویسنده: ویلیام ری

مترجم: علی بهفروز

ویراستار: زهرا طالبی حسینی، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: شمشاد، مشهد

تعداد صفحه: ۳۹۶

قطع: رقعی

365 روز با بودا علی بهفروز سید خلیل حسینی عطار زهراطالبی اصفهانی